Aarhus Universitetshospital

Udvikling af brugerdrevet supportplatform

Formålet

Aarhus Universitetshospital (AUH) er et af verdens førende hospitaler. I forbindelse med udrulning af den elektroniske patientjournal (EPJ) skulle Wemind give inspiration til, hvordan AUH kunne introducere det nye system. Herunder dels som en anledning til at styrke fællesskabet på tværs af AUH’s spredte lokationer og dels til at løse det forøgede supportbehov, der ville opstå med et nyt it-system.

Det vi gjorde

I stedet for at tilgå opgaven på klassisk help-desk facon udviklede Wemind MidtLink: En brugerdrevet vidensdelings- og supportplatform på tværs af medarbejdergrupper, afdelinger og fysiske lokationer på AUH.

Sideløbende med udrulningen af MidtLink-systemet blev der på tværs af hospitalets mange lokationer sat fokus på en kulturel forankring af platformen. I tæt samarbejde med AUH, faciliterede vi derfor inddragelse af medarbejderne gennem workshops, fokusgrupper og øvrig interessentinvolvering. Det gjorde vi for at sikre et resultat med bedst mulig videndeling, hurtigere problemløsning, mere omkostningseffektiv support - og i sidste ende bedre brug af de nye elektroniske patientjournaler.

Resultat

MidtLink fungerer i dag som en vigtig del af supporten af AUH’s elektroniske EPJ. Det er med til at styrke videndelingen og samarbejdet på tværs af hospitalets lokationer og bidrager til at styrke AUH’s sundhedsydelser.

“Vi har valgt at tænke radikalt anderledes. Wemind har forenet teknologi med kultur, så vi sparer penge og øger effektiviteten og arbejdsglæden på samme tid.”

Ivan Damborg,
Sundheds-It chef på Aarhus University Hospital