Teekay Stavanger

Organisatorisk forandring gennem ledelsesrådgivning

Formålet

Teekay Corporation er verdens største ejer af og operatør af shuttle tankere. Den norskbaserede partner, Teekay Stavanger, ønskede at opbygge en flad og dynamisk organisationsstruktur med evnen til at vokse, skille sig ud og hurtigt tilpasse sig ændringer i markedet. Undervejs i deres organisatoriske forandring identificerede Teekay Stavanger et behov for tydeligere ansvarsfordeling og en større oplevelse af tilhørsforhold til organisationen blandt medarbejderne.

Det vi gjorde

Wemind gennemførte dybdegående, kvalitativ research af medarbejderne i organisationen. Gennem interviews og workshops om formål og virksomhedskultur fik vi i samarbejde med Teekay både indhentet vigtig viden og samtidig involveret medarbejderne i den interne transformation på et tidligt tidspunkt.

Herudfra rådgav vi med konkrete anbefalinger til en ny virksomhedsstruktur. Denne skulle være med til at fastholde Teekay Stavangers position som frontløbere i markedet, bringe dem tættere på sine medarbejdere, kunder og øvrige interessenter med det formål at styrke organisationen og differentiere Teekay Stavanger på markedet.

Resultat

I dag har Teekay Stavanger forbedret resultaterne og sænket omkostningerne, og den efterfølgende medarbejderfeedback har været meget positiv.

“We are extremely happy with how the project has turned out. Better business results, lower G&A cost and a team of professionals who are proud and excited to work for Teekay. The word is spreading, and we have some of the best people in the industry indicating they want to be part of our organization”

Ingvild Sæther,
President i Teekay Stavanger