Det vi laver

Med udgangspunkt i jeres kunder hjælper vi med analyse af, anbefalinger til og eksekvering på, hvordan I gennem digitale muligheder bedst muligt kan imødekomme deres behov.

Målet er at styrke jeres forretning gennem en stærkere kunderelation. Midlet er en samlet, systematiseret, personaliseret, målrettet og relevant digital tilstedeværelse, der gavner både interne og eksterne brugere.

Herunder kan du klikke dig lidt rundt og se, hvad vi laver.

Dine kunder

360-graders analyse af kunderejsen

Med en analyse af kunderejsen får I indblik i jeres kunders og medlemmers digitale situation og behov. Det sker gennem en kortlægning af deres touchpoints med jeres forretning, hvordan og hvor ofte de gør det, og hvordan det påvirker jeres interne processer. Et solidt kendskab til jeres kunder og medlemmer er afgørende for relevante og målrettede løsninger.

Kortlægning af sagsgange og systemer

En opsamling og behandling af viden om, hvordan jeres nuværende systemer og interne processer understøtter kunderejsen - ikke kun digitalt, men på tværs af interne og eksterne, digitale og analoge kanaler og platforme.

Anbefalinger til målrettede, digitale indsatsområder

På baggrund af opnået viden udformer vi konkrete anbefalinger til, hvordan I kan imødekomme kundernes behov og styrke relationen til dem ved at udnytte digitale muligheder i jeres forretning. Enten så I selv kan arbejde videre med dem, eller så vi kan føre dem ud i livet med jer.

Digital rådgivning og strategi

På tværs af traditionelle siloer hjælper vi med at binde jeres forretning sammen digitalt. Vi rådgiver og eksekverer inden for digital strategi, kommunikation, interne processer og teamstrukturer. Vi gør det for at sikre en holistisk løsning, som styrker jeres virksomhed digitalt - internt såvel som eksternt.

Kreativ idégenerering og konceptudvikling

Vi konceptudvikler og visualiserer jeres digitale potentiale med afsæt i den opnåede indsigt i jeres kunder og forretning. Kreativ idégenerering er desuden inkluderet i vores digitale projekter som en løbende proces. Har I blot brug for et kreativt indspark på jeres digitale muligheder, står vi selvfølgelig også gerne til rådighed.

Udvikling og implementering af digitale løsninger

Vi har kompetencerne til at eksekvere på digitale løsninger, der styrker og personliggør relationen til jeres kunder. Det inkluderer både design og udvikling, herunder brugertests, implementering og løbende optimering.

Læs mere om, hvordan vi arbejder og hvad vi har lavet før, eller drik en kop kaffe med en af os for at få et konkret indspark.