Hvordan vi arbejder

Vi kan ikke klare os selv

Vi er ukrukkede, ærlige folk, der ved, hvad vi laver - og som ved, at I ved, hvad I laver. Derfor er et stærkt gensidigt samarbejde med fælles forståelse, ærlighed og accept helt afgørende for den måde, vi arbejder på - uanset projektets afsæt, omfang og udformning.

Samskabelse er en del vores mindset, og netop det tætte samarbejde sikrer en høj grad af transparens og gensidig, værdiskabende sparring, hvor vi alle sidder på samme side af bordet. Det betyder også, at vi hjælper jer med at forstå udfordringerne frem for blot at levere svarene. Derefter kan vi løse det sammen.

Brugerne er i centrum

Det er helt centralt for os i den måde, vi arbejder på, at medlemmet eller kunden sættes i centrum. Det betyder, at det er deres behov, situation og mønstre i deres digitale adfærd, vi retter fokus mod i både vores analyse, strategi og udvikling. For det er vores erfaring, at en udefra- og ind-tilgang med brugerne som omdrejningspunkt giver jer det absolut bedste resultat.

Vi er agile

Organisationer arbejder sjældent ud fra en udelukkende lineær proces, og det tager vi højde for. Vi definerer en projektramme, tegner retningen sammen med jer og arbejder struktureret herudfra, men vi kender også vigtigheden af at kunne agere fleksibelt og være agile i vores projekttilgang. Processen skal understøtte målet - ikke omvendt.

Læs mere om Wemind og vores team